Kroloftet er en ideell organisasjon og et arbeidskollektiv for frilansere og selvstendig næringsdrivende innen kulturnæring og kreative sektorer.