18. sep. 10:00 — 16:00

Innføringskurs på Treverkstedet

Bygg en japansk verktøykasse. Obligatorisk kurs for alle som skal være medlemmer på Treverkstedet på Kroloftet